UKÁZKY VEŘEJNÝCH STAVEB

NOVOSTAVBA DOMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TEREZA NA VINICI V SEMILECH

VÍCEÚČELOVÝ DŮM V SEMILECH

NOVÉ BYTY V JILEMNICI

Zatím ve fázi studie provádím projekt přestavby nástavby původního rodinného domu s autodílnou na nové byty v Jilemnici.

NÁMĚSTÍ V OBCI KOŠŤÁLOV

Náměstí nebylo nikdy námětím, ale pouze návsí.
Je to nejstarší z uvedených prací, akcí. Realizace projektu z roku 1999.
K této úloze jsem  nebyla přímo oslovena, ale pracovala jsem tehdy pro Obec Koštálov za předešlých starostů jako předsedkyně stavební komise a požádali mě nejprve o návrh nové autobusové zastávky , místo původní plechové konstrukce.
Na tu jsem použila materiály v tomto prostoru se již vyskytující (na přilehlé hřbitovní zdi a budově Obecního úřadu): červený pískovec, červená lícová cihla + bílá omítka. Na autobusovou zastávku s valbovou střechou jsem také vymyslela malý štít, kde byly umístěny velké hodiny – sledující ČAS v centru obce.
Místo původní již nefunkční studny v prostoru jsem navrhla do „budoucího náměstí“ malou kašnu – s vodou v pohybu. Celou tuto akci jsem i stavebně dozorovala až po konečnou realizaci. Součástí mého návrhu a realizace  bylo i  osvětlení v centrální části obce + nasvícení kostela na náměstí.

DALŠÍ VEŘEJNÉ A OBČANSKÉ STAVBY

Během mé pozice předsedkyně stavební komise obce Košťálov jsem nadále navrhla a vedla řadu dalších projektů veřejných a občanských budov. 

Dalšími mými projekty za předešlých starostů zde byly nový pečovatelský dům, modernizace ZŠ, barevné řešení budov náměstí, nová budova v areálu koupaliště + letní chatky, některé interiéry obecních bytů a další.

ukázky soukromých staveb

Rodinné domy, soukromé prostory, zahrady